สุขภาพ

ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมครั้งแรกสำหรับความเปลี่ยนไปจากปกติเกี่ยวกับการลุกลุกลาม

การหย่อนยานความสามาร