เทคโนโลยีชีวภาพ

แนวทางใหม่ที่เร็วแล้วก็มีคุณภาพในการสร้างโปรไฟล์ของเซลล์ผู้เดียว

หลายเซลล์ในร่างกายขอ